Participants

Alamanos Nicolas (CEA Saclay)
Alexandropoulou Matina (UOI)
Aslanoglou Xenofon (UOI)
Assimakis Ioannis (NCSR-Demokritos)
Assimakopoulou Angeliki (NKUA)
Betsou Chrysoula (AUTH)
Bonasera Aldo (TEXAS A&M)
Bonatsos Dennis (NCSR-Demokritos)
Cappuzzello Francesco (INFN-LNS)
Eleme Zinovia (UOI)
Gaitanos Theodoros (AUTH)
Georgali Efstathia (UOI)
Georvasili Stefania (UOI)
Hatzikos Vasilis (NKUA)
Ioannides Konstantinos (UOI)
Karakatsanis Konstantinos (AUTH)
Keeley Nicholas (NCBJ)
Konstantaki Maria (NKUA)
Koutsantonis Loizos (CyI)
Lalazissis Georgios (AUTH)
Lykiardopoulou Marilena (NKUA)
Lytrosyggounis Ioannis (NKUA)
Margaritis Chrysovalantis (AUTH)
Markou Lefteris (CyI)
Martinou Adriana (NCSR-Demokritos)
Mikeli Maria (NKUA)
Misaelides Panagiotis (AUTH)
Moustakidis Charalampos (AUTH)
Nikolaos Nicolis (UOI)
Pakou Athina (UOI)
Papachristodoulou Christina (UOI)
Papadimitriou Sofia (NKUA)
Papageorgiou Athanasios (NKUA)
Patronis Nikolas (UOI)
Pierroutsakou Dimitra (INFN-Napoli)
Rapsomanikis Aristotelis-Nikolaos (NKUA)
Ring Peter (TUM)
Rusek Krzysztof (HIL)
Sarantopoulou Smaragda (NCSR-Demokritos)
Sgouros Onoufrios (UOI)
Soukeras Vasileios (UOI)
Souliotis George (NKUA)
Stamoulis Konstantinos (UOI)
Stiliaris Efstathios (NKUA)
Veselsky Martin (SAS)
Violaris Avraam (AUTH)
Zerva Konstantina (UOI)
Zioga Maria (NKUA)
Zyriliou Aikaterini (NKUA)